Ekspertinė Indrės veikla ir sėkmingai užbaigti 0,5 mln. vertės viešieji pirkimai

VIEŠIEJI PIRKIMAI

9/30/2021

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 19 str. 2 dalyje yra numatyta perkančiosios organizacijos (PO) teisė pasikviesti ekspertų – dalyko žinovų konsultuoti klausimu, kuriam reikia specialių žinių ar vertinimo.

Teisininkė Indrė Kuizinienė eksperto teisėmis dalyvavo 0,5 mln. eurų vertės viešuosiuose pirkimuose, kuriuos organizavo Všį "Elektrėnų profesinio mokymo centras" (EPMC) įgyvendinant ES finansuotą projektą "Elektrėnų profesinio mokymo centro profesinio mokymo infrastruktūros plėtra".

Projekte buvo numatytos investicijos į EPMC švietimo sričių "Inžinerija ir inžinerinės profesijos" bei "Menai" mokymo programų profesinio mokymo infrastruktūros modernizavimą bei plėtrą. Projekto įgyvendinimo trukmė - 1,5 metų.

Įgyvendinant šį projektą buvo suoraganizuota 14 viešųjų pirkimų dvejomis kryptimis:

1) statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai. Viešajame pirkime buvo įsigyjamos EPMC 523,21 kv. m. ploto suvirinimo mokymo dirbtuvių, paskutinį kartą remontuotų prieš daugiau nei 15 metų, paprastojo remonto darbai;

2) Įrangos, įrenginių ir kito turto įsigijimas/atnaujinimas. Pavyzdžiui, suvirinimo simuliatoriaus su programine įranga įsigijimas, saulės fotovoltinės elektrinės atnaujinimas, hibridinės sistemos ir hibridinės pavaros modelio pjūvyje įsigijimas, automatinių sistemų eksploatavimo mechatronikos mokymų programai skirti elementai su vandenilio kuru, biomase, įranga renginių techninio aptarnavimo darbuotojų mokymams ir kt.

Projektavimo, statybos darbų pirkimas, organizavimas ir užbaigimas šiuo pandeminiu laikotarpiu sukėlė nemažai iššūkių, tačiau džiugu, kad dirbant komandoje su Všį "Elektrėnų profesinio mokymo centras" darbuotojais - puikiai pavyko. Projekto įgyvendinimas buvo audituotas ir pateikta teigiama audito ataskaita, viešieji pirkimai įvertinti kaip įgyvendinti tinkamai.

Indrės pastebėjimai po dalyvavimo šiame projekte:


1) pasitelkti išorinį ekspertą PO rekomenduojama tada, kai pirkimo objektas yra sudėtingesnis ir vertė didesnė, taip pat kai reikia rengti, vertinti daug techninių specifikacijų ir turėti tiek teisinių, tiek techninių žinių komplektą.

Tai ypač aktualu biudžetinėms ir švietimo įstaigoms, kuriose dirba vos vienas ar du viešųjų pirkimų specialistai, o viešieji pirkimai organizuojami per ilgą laiko tarpą, mažomis dalimis. Tokiu atveju viešųjų pirkimų dokumentai turi būti rengiami su dideliu atidumu techninėms detalėms ir teisine argumentacija, kadangi tiekėjams labai dažnai užkliūna tai, jog norima įsigyti labai konkrečią detalę ir klausiama, ar tai neriboja konkurencijos. Būtina mokėti argumentuoti, kad pirkimo objektą skaidant dalimis, detalumas pirkimo objekto specifikacijoje yra būtinas ir neišvengiamas norint užtikrinti viso perkamo mechanizmo suderinamumą ir sklandų veikimą;

2) tiekėjų neatidumas teikiant prekių charakteristiką patvirtinančius dokumentus vis dar yra problema. Vis dar atmetami pasiūlymai dėl elementarių prekių charakteristiką patvirtinančių dokumentų trūkumų;

3) viešieji pirkimai įgyvendinant ES finansuojamus projektus yra maksimaliai formalizuoti, todėl patarimas PO - nesitikėkite kitaip, pasiruoškite, turėkite specialistų ir ekspertų, dalyvaukite CPVA rengiamuose mokymuose;

4) jeigu pirkimo objektas yra statybos, rangos, remonto darbai - PO, pasiruoškite tam, kad pradėjus statybos/remonto darbus dėl objekto specifikos pamatysite tai, ko nesitikėjote. Pavyzdžiui, kad vieni planuoti darbai visai nereikalingi, o kiti - būtini. Pasiruoškite, šita kategorija darbų visada pateikia staigmenų. Ekspertai labai praverčia tokioje situacijoje dirbant ir tvarkant projekto dokumentaciją ir gali padėti šiuos niuansus sklandžiai išspręsti;

5) PO - drąsiau Konsultuokitės su CPVA ir projektui priskirtu vadybininku. Patvirtinu, kad teko susidurti su tikrais savo srities specialistais, kurie išmano savo darbą ir su jų pagalba net pandeminės situacijos sąlygomis projektą pavyko įgyvendinti per numatytą laiką ir sėkmingai.