Laimėta byla LAT, kurią nagrinėjo išplėstinė 7 teisėjų kolegija

BYLOS

7/22/20212 min read

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) 2021-05-26 civilinėje byloje Nr. e3K-7-74-611/2021 priėmė svarbų sprendimą odontologijos klinikoms ir visoms sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioms įstaigoms. Dėl keliamų klausimų sudėtingumo ir kompleksiškumo bylą nagrinėjo išplėstinė 7 teisėjų kolegija, odontologijos kliniką atstovavo ir procesinius bylos dokumentus rengė teisininkė Indrė Kuizinienė.

Bylos esmė – odontologijos klinikai buvo atsisakyta išmokėti prašomą 14.481 EUR civilinės atsakomybės draudimo išmoką dėl to, kad dalis įvykio, dėl kurio kreiptasi, buvo kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 176 str. 1 d. (darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimas).

Draudimo bendrovė, be kita ko, įrodinėjo, kad pagal Sveikatos apsaugos ministro 2005-01-06 įsakymu Nr. V-6 patvirtintų „Sveikatos priežiūros įstaigų civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą privalomojo draudimo taisyklių“ (Taisyklės) 14.11 punktą, nedraudžiamuoju įvykiu yra draudėjo teritorijoje padarytos baudžiamuosiuose įstatymuose nustatytos veikos dėl kurių atsirado žala. Draudimo bendrovė laikėsi pozicijos, kad jeigu konkretūs atskiri veiksmai yra kvalifikuoti kaip nusikalstama veika, tai jau nebėra sveikatos priežiūros paslaugų teikimas ir atsiradusi žala yra nedraudžiamasis įvykis.

Odontologijos klinikos atstovė įrodinėjo priešingai, t.y. kad sprendžiant klausimą, ar tai draudiminis įvykis ir ar konkretūs veiksmai yra sveikatos priežiūros paslauga, turi būti vertinama visa sveikatos priežiūros paslauga bendrai ir plačiai, o ne atskiras jos elementas. Aplinkybė, kad dėl vieno įvykio epizodo yra iškelta baudžiamoji byla, savaime nepaneigia, kad sveikatos priežiūros paslauga iš principo buvo teikiama ir ją teikiant buvo padaryta žala, kurią atlyginti įsipareigojo draudikas.

LAT pritarė odontologijos klinikos atstovės Indrės Kuizinienės pozicijai, kad tiesiogiai su sveikatos priežiūros paslaugų teikimu susijęs veiksmai turi būti vertinami tikslo suteikti pacientui sveikatos priežiūros paslaugas kontekste kaip visuma veiksmų, neskaidant jų į atskirus procesus. Tai, kad atliekant atskirą sveikatos priežiūros veiksmą per klaidą buvo pasirinktos netinkamos priemonės ir dėl to buvo pradėta baudžiamoji byla, savaime nepaneigia, jog šie veiksmai patenka į sveikatos priežiūros paslaugų apibrėžtį.

Išplėstinė LAT teisėjų kolegija nurodė, kad Taisyklių 14.11 punktas yra taikomas ir įvykis dėl iškeltos baudžiamosios bylos gali būti laikomas nedraudžiamuoju tik tada, kai visas įvykis nėra susijęs su sveikatos priežiūros paslaugų teikimu. Priešingas Taisyklių 14.11 punkto aiškinimas, pasak LAT, reikštų, jog nedraudžiamaisiais įvykiais būtų pripažįstami bet kokie tiesiogiai sveikatos priežiūros paslaugų teikimo metu atlikti sveikatos priežiūros veiksmai, už kuriuos dėl jų netinkamo atlikimo taikoma baudžiamuosiuose įstatymuose nustatyta atsakomybė, nepriklausomai nuo sveikatos priežiūros paslaugas teikusio specialisto kaltės formos, o tai neatitiktų sveikatos priežiūros paslaugų draudimo tikslų.

Odontologijos klinikai laimėjus šią bylą draudimo bendrovė išmokėjo ne tik prašomą 14.481 EUR draudimo išmoką, bet ir 6% metines palūkanas už du metus trukusį bylinėjimosi laikotarpį.